gebruiksaanwijzing bio haard
 
 
 
 
 
Om optimaal te kunnen genieten moet de gebruiksaanwijzing van uw bio ethanol haard goed volgen.
 
Wat vaak gebeurt!
Vaak wordt er niet de tijd voor genomen om de handleiding/gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Men denkt veel te vaak dat men het wel weet. Dat is dus niet zo! Lees altijd aandachtig de gebruiksaanwijzing.
 
Het installeren
Plaats uw biohaard altijd op een stabiele en droge plek. Ook moet hij vrij staan en niet in de buurt van andere licht ontbrandbare materialen of vloeistoffen. Zorg er altijd voor dat u een brandblusser in de buurt heeft.
Uw haard mag alleen in ruimten staan waar voldoende kan worden geventileerd.
 
gebruiksaanwijzing biohaarden
 
Kinderen en huisdieren
Houd altijd kinderen en huisdieren een eind uit de buurt van de bio haard.
 
Geen andere brandstoffen gebruiken
Nooit andere brandstoffen gebruiken zoals biodiesel, benzine en spiritus…levensgevaarlijk!
 
Het gieten
Dat moet u doen met een trechter en zorg dat u niet morst. Vullen tot maximaal 2 centimeter onder de rand van de brander.
 
Het aansteken
Door verdamping kan er een steekvlam ontstaan. Deze zal zich meteen reguleren. U moet nooit met uw gezicht boven de brander gaan wanneer u de brander aansteekt.
 
aansteken biohaard
 
Navullen van de brander
Nadat het vuur helemaal uit is moet u veiligheidshalve een kwartier wachten. Daarna kunt u de brander weer vullen.
 
De optimale verbrandingstemperatuur
En deze optimale temperatuur wordt tussen de 5 en 10 minuten bereikt. Dat kunt u zien aan de kleur van de vlammen want die hebben dan een oranje met gele kleur.
Gebruik nooit een blaasbalg en sla nooit de vlammen uit. U kunt daarbij ernstig letsel oplopen en er is gevaar voor brand in uw woonruimte!
 
Niet verplaatsen!
Verplaats nooit een brandende bio haard. Wilt u deze toch verplaatsen, laat de haard dan tenminste een half uur afkoelen.
 
keramische stenen
 
Keramisch hout en stenen
Nooit plaatsen bovenop de brander. Dat kan roet en een vieze geur veroorzaken. Keramisch hout en stenen altijd rondom de brander leggen. Met stenen ervoor opletten dat die niet in de opening kunnen komen.
 
Het doven
Deksel over glas en brander plaatsen.
 
Schoonmaaktip
Nooit reinigen met water en geen schuurmiddelen of agressieve middelen gebruiken.
 
schoonmaak biohaard